Participatie

Zowel omwonenden, ondernemers, supporters, organisaties met een belang in het gebied, omliggende wijken, Feyenoord en de gemeente zijn betrokken. De participatie is erop gericht om samen met deze belanghebbenden, op basis van wederzijds vertrouwen, een relatie op te bouwen. Om vervolgens structureel te werken aan het ophalen van input, verzilveren van kansen, het oplossen van zorgpunten en het creëren van draagvlak voor de ontwikkelingen. We werken aan een verbintenis met de omgeving. Lees hier meer.