Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Met behulp van een milieueffectrapport (m.e.r.) worden de positieve en negatieve milieugevolgen van stedelijke ontwikkeling op de omgeving onderzocht. Denk daarbij aan de effecten op het verkeer en de geluids- en lucht kwaliteit. Door alle mogelijkheden en bijbehorende gevolgen in kaart te brengen, worden de beste keuzes gemaakt.

Monique Lammens, coördinator m.e.r. en bestemmingsplan van projectbureau Feyenoord City: “We vinden het belangrijk dat Feyenoord City een multifunctioneel gebied wordt en dat de ruimtelijke kwaliteit met sprongen vooruit gaat. Met de mogelijkheden die de stedelijke ontwikkeling binnen Feyenoord City biedt, kan het nieuwe stadion straks breed benut worden. Natuurlijk voor mooie voetbalwedstrijden van onze favoriete club, maar ook voor concerten, congressen, evenementen en ander dagelijks bezoek. Bij gebiedsontwikkelingen van deze omvang, geldt de wettelijke verplichting om een milieueffectrapport op te stellen. Feyenoord City heeft RHDHV opdracht gegeven de benodigde onderzoeken uit te voeren en deze in het m.e.r. te laten landen. Ik verzorg de aansturing van deze onderzoeken en de afstemming met het bestemmingsplan dat door Rho (adviseurs voor leefruimte) wordt opgesteld. De Gemeente Rotterdam zal uiteindelijk oordelen over het m.e.r. en bestemmingsplan en dit in procedure brengen.”

De Commissie voor de Milieueffectrapportage in mei 2020 haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport Feyenoord City. Klik hier voor het nieuwsbericht hierover van 25 mei 2020.

Voor een makkelijk leesbaas iReport van het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage. klik hier 

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe hoog worden de woningen langs de Stadionweg?”

Hoe zit het nou?