Sociaal-economisch programma

Iedereen wordt er beter van

Feyenoord City tilt niet alleen Rotterdam-Zuid, maar de hele stad en regio Rotterdam naar een hoger plan. Het gaat over veel meer dan een grootschalige gebieds- en vastgoedontwikkeling. De beoogde economische stimulans vertaalt zich vooral ook in sociaal-maatschappelijke voordelen, zoals meer kansen op werk, meer onderwijsfaciliteiten, meer ruimte voor wonen en recreatie en een betere gezondheid.  

Inbreng van tal van belanghebbenden
Binnen Feyenoord City versterken onderwijs, ondernemen, wonen en sport en vrije tijd elkaar. Het sociaal-economisch programma is opgesteld met inbreng van tal van belanghebbenden, gebiedsbewoners, experts en ondernemers.

Focus op top- en breedtesport
De focus op zowel top- als breedtesport kan inwoners letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. Sport draait immers om presteren, verbondenheid en een gezonde levensstijl.

Het sociaal-economisch programma heeft vijf bouwstenen:

  1. Feyenoord wordt een multisportclub (onder de naam Feyenoord worden meerdere verschillende sporten beoefend): dat brengt meer mensen aan het sporten (meer keuze, in de eigen omgeving, zowel in topsport als breedtesport). Vanaf 2019 omvat de multisportclub al vijf sporten (naast voetbal ook basketbal, zaalvoetbal, hockey en handbal
  2. Sport en school: het is wetenschappelijk bewezen dat leerlingen door sport en bewegen beter leren. In Feyenoord City komt de eerste basisschool waar sporten centraal staat.
  3. Publieke ruimte: sporten kan buiten, georganiseerd en ongeorganiseerd. In het  Park kan dat laagdrempelig, zodat meer mensen de stap maken, van wie er velen structureel meer gaan sporten.
  4. In een Broedplaats voor innovaties op sportgebied werken bedrijfsleven en onderwijs samen. Dat biedt stage- en baankansen voor studenten en trekt nieuwe ondernemingen en startups aan op het gebied van sport en gezond leven.
  5. Sportexperience: een interactieve attractie waar bezoekers per jaar sport ervaren met gebruikmaking van nieuwe technologieën, zoals Virtual Reality. Naar schatting 15.000 bezoekers worden daardoor zo enthousiast dat ze zelf (vaker) gaan sporten.

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe hoog worden de woningen langs de Stadionweg?”

Hoe zit het nou?