Ontwikkeling

Markt ontwikkelt, gemeente stuurt en faciliteert

Feyenoord City is een private gebiedsontwikkeling. Dat wil zeggen dat de markt (projectontwikkelaars, beleggers, investeerders) de plannen ontwikkelt en voor de financiering ervan zorgt. De rol van de overheid, in dit geval de gemeente, is vooral sturend en faciliterend. De rol van Feyenoord is die van initiatiefnemer en vanuit die rol is de club ‘aan de bal’ om de juiste marktmarktpartijen aan Feyenoord City te verbinden.

Haalbaarheid breed onderzocht
Voor Feyenoord City is een Haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Aan de hand van drie business cases is de haalbaarheid onder andere onderzocht op technisch vlak, veiligheid, sociaal maatschappelijk, stedenbouwkundig, exploitatie en financiering. De resultaten zijn gepresenteerd in twee rapporten: de Haalbaarheidsstudie Feyenoord City en de Aanvulling daarop. 

Past binnen Gebiedsvisie en Masterplan
Belangrijk onderdeel van de haalbaarheidsstudie is het Concept Masterplan. In het Masterplan komen de ambities van Feyenoord en de gemeente Rotterdam samen. Hierbij is het Nieuwe Stadion een aanjager voor de brede (her)ontwikkeling van dit deel van Rotterdam-Zuid. Het Masterplan beschrijft concreet wat er binnen Feyenoord City (her)ontwikkeld en gerealiseerd gaat worden en hoe dat gebeurt. Het concept-Masterplan wordt verder uitgewerkt. In mei 2018 verwacht Feyenoord City het definitieve Masterplan ter besluitvorming te kunnen aanbieden aan de gemeente.

Het Masterplan op zijn beurt, past binnen de gemeentelijke Gebiedsvisie Stadionpark. Hierin beschrijft de gemeente haar eisen en wensen om tot een aantrekkelijk en samenhangend verblijfsgebied te komen, waar het thema Sport & Vrije tijd leidend is.

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Kan de bijdrage aan het spelersbudget in eerste jaar nieuw Stadion naar € 25 miljoen?”

Hoe zit het nou?