Wat is Feyenoord City?

Markt ontwikkelt, gemeente stuurt en faciliteert

Feyenoord City is een private gebiedsontwikkeling. De stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas ontwikkelt de plannen en zorgt  voor de financiering ervan. In deze stichting nemen Heijmans Vastgoed, Provast en Syntrus Achmea  deel. De rol van de overheid, in dit geval de gemeente, is vooral sturend en faciliterend.

Haalbaarheid breed onderzocht
Voor Feyenoord City is een Haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Aan de hand van drie business cases is de haalbaarheid onder andere onderzocht op technisch vlak, veiligheid, sociaal maatschappelijk, stedenbouwkundig, exploitatie en financiering. De resultaten hiervan zijn in 2016 gepresenteerd in twee rapporten: de Haalbaarheidsstudie Feyenoord City en de Aanvulling daarop. In 2019 zijn een voorlopig ontwerp en een aangepast business Case ontwikkeld.

Past binnen Gebiedsvisie en Masterplan
Belangrijk onderdeel van de haalbaarheidsstudie is het Concept Masterplan. In het Masterplan komen de ambities van Feyenoord en de gemeente Rotterdam samen. Hierbij is het Nieuwe Stadion een aanjager voor de brede (her)ontwikkeling van dit deel van Rotterdam-Zuid. Het Masterplan beschrijft concreet wat er binnen Feyenoord City (her)ontwikkeld en gerealiseerd gaat worden en hoe dat gebeurt. Het concept-Masterplan wordt op dit moment verder uitgewerkt. In 2019 verwacht stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas het definitieve Masterplan ter besluitvorming te kunnen aanbieden aan de gemeente.

Het Masterplan past binnen de gemeentelijke Gebiedsvisie Stadionpark. Hierin beschrijft de gemeente haar eisen en wensen om tot een aantrekkelijk en samenhangend verblijfsgebied te komen, waar het thema Sport & Vrije tijd leidend is.

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe hoog worden de woningen langs de Stadionweg?”

Hoe zit het nou?