Financieel

Investeringen en rolverdeling

De investering in het Nieuwe Stadion bedraagt 253,5 miljoen euro. Inclusief loopbruggen, stadsboulevard, parkeergarage en inrichting bedragen de kosten 365,7 miljoen euro. De herontwikkeling van De Kuip kost bijna 64,6 miljoen euro.

Feyenoord regelt de ontwikkeling en financiering van het Nieuwe Stadion als onderdeel van Feyenoord City zelf. Er worden gesprekken met potentiële financiers en investeerders gevoerd. De reacties zijn positief. Er lijkt voldoende interesse uit de markt.

Financiële bijdragen gemeente
De gemeente Rotterdam is gevraagd om voor maximaal 40 miljoen euro aandelen te kopen in het nieuwe stadion. Onderdeel van het plan is ook dat de gemeente de grond onder het stadion koopt en die tegen betaling van erfpacht beschikbaar stelt. Dit vergt een investering van maximaal 60 miljoen euro.

Daarnaast is gevraagd de al eerder voorgenomen verbeteringen in de infrastructuur (zoals wegen, bruggen, fietspaden) ook daadwerkelijk uit te voeren. Hiermee is een bedrag gemoeid van 35 miljoen euro.

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 11 mei 2017 ingestemd met de plannen voor Feyenoord City.

Lees meer over de rol van de gemeente in Feyenoord City op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/feyenoord-city/

 

De andere delen van het Masterplan worden aanbesteed. De ontwikkeling en financiering wordt door externe marktpartijen ter hand genomen.

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Kan de bijdrage aan het spelersbudget in eerste jaar nieuw Stadion naar € 25 miljoen?”

Hoe zit het nou?