Achtergrondinformatie

Feyenoord City is een gezamenlijk initiatief van Feyenoord Rotterdam N.V. en Stadion Feijenoord N.V. Het plan voorziet in de herontwikkeling van het gebied rond het huidige stadion. Er is ruimte voor wonen, werken, sporten en recreëren.

Het programma bestaat uit 325.000 m2 (exclusief parkeren), een gebied dat loopt van een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas (Veranda West) tot en met De Kuip. Het huidige stadion wordt herontwikkeld tot een multifunctioneel gebouw. In het gebied komen onder meer woningen, winkels, sportvoorzieningen, uitgaansgelegenheden en hotels.

De bouw kan – op z’n vroegst – in 2019 starten. Dat heeft te maken met allerlei voorbereidingen:  het verplaatsen van bestaande bedrijven, het bouw- en woonrijp maken van de gronden enzovoort. Eén van de eerste projecten is dan de bouw van het stadion. Daar speelt Feyenoord zijn eerste wedstrijd naar verwachting in het seizoen 2022-2023. De herontwikkeling van De Kuip volgt direct daarna; de ontwikkeling van de rest van het gebied gaat dan nog circa tien jaar door.  

Samenwerking met gemeente Rotterdam

Feyenoord werkt aan Feyenoord City in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Het sluit dan ook aan op de wensen en de plannen die de gemeente heeft voor dit deel van Rotterdam-Zuid. In 2016 zijn de toekomstige functies van het gebied waarbinnen Feyenoord City valt, vastgelegd in de gebiedsvisie Stadionpark:
– sport- en vrijetijdsgebied
– onderdeel van Rotterdam woonstad
– economische motor
– mobiliteitsknoop

Klik hier om de hele gebiedsvisie te lezen.

De investering in het nieuwe stadion bedraagt 253,5 miljoen euro. Inclusief loopbruggen, concourse, parkeergarage en inrichting bedragen de kosten 365,7 miljoen  euro. De herontwikkeling van De Kuip kost bijna 64,6 miljoen euro.

Feyenoord regelt de ontwikkeling en financiering van het Stadion als onderdeel van Feyenoord City zelf. Daarvoor lijkt voldoende interesse uit de markt. Bij de gemeente Rotterdam is het verzoek neergelegd om voor maximaal 40 miljoen euro aandelen te kopen in het nieuwe stadion. Onderdeel van het plan is ook dat de gemeente de grond onder het stadion koopt en die tegen betaling van erfpacht beschikbaar stelt. Dit vergt een investering van maximaal 60 miljoen euro.

Daarnaast is gevraagd de al eerder voorgenomen verbeteringen in de infrastructuur (zoals wegen, bruggen, fietspaden) ook daadwerkelijk uit te voeren. Hiermee is een bedrag gemoeid van 35 miljoen euro.

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders steunt het voorstel en heeft dat voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat uiteindelijk beslissen of de gemeente de door Feyenoord City gevraagde financiële en infrastructurele bijdrage inderdaad wil leveren. Deze besluitvorming staat nu gepland voor 11 mei 2017.

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Kan ik financieel bijdragen aan het nieuwe stadion?”

Hoe zit het nou?