Wanneer start de bouw? Wanneer is de definitieve besluitvorming? Hoe ziet de planning voor Feyenoord City eruit?”

10 maart 2017

Er zijn diverse vragen gesteld over de besluitvorming en planning van Feyenoord City. We beantwoorden ze hier.

De projectorganisatie Feyenoord City heeft een haalbaarheidsstudie gemaakt. Hierin wordt gekeken of en hoe het project gerealiseerd kan worden. Deze haalbaarheidsstudie is gepresenteerd aan de gemeente Rotterdam. Inmiddels is er een aanvulling op gekomen waarin alle vragen worden beantwoord die voortgekomen zijn uit de second opinion en die gesteld zijn door onder meer de gemeenteraad. De planning is dat de gemeenteraad er in april over besluit.

Indien de gemeenteraad positief is over de plannen voor Feyenoord City, ziet de verdere planning er als volgt uit…

In Fase 1 (2019-2023) draait het om het Nieuwe Stadion voor Feyenoord met de omliggende bebouwing van de Urban Bridge en de Strip Noord. De ontwikkeling en bouw van het Nieuwe Stadion is gepland vanaf eind 2019; de beoogde opening in het voetbalseizoen 2022-2023.

Met de ontwikkeling van de Urban Bridge aan de Parkstad-zijde kan mogelijk eerder gestart worden: eind 2018/begin 2019. De ontwikkeling van de Urban Bridge aan de Veranda-zijde en de Strip Noord lopen parallel aan die van het stadion; dus 2019-2023.

Onderdeel van Fase 1 is de voetgangers- en fietsersbrug over het spoor naar de wijk Hillesluis. Dit houdt verband met de bereikbaarheid van het Stadion. Deze brug is essentieel voor de bezoekers die per trein en bus aankomen. De bussen parkeren voor een groot deel aan de Colosseumweg, aan de overzijde van het spoor. Dit hangt samen met de uitvoering van het mobiliteitsplan. Dat plan wordt ook afgerond aan het eind van fase 1.

Fase 2 (2021-2025) is de herontwikkeling van De Kuip. Feyenoord en Feyenoord City verplichten zich tot herontwikkeling van De Kuip. De voorbereidende werkzaamheden zullen in 2020 beginnen als de bouw van het Nieuwe Stadion gestart is.

De werkzaamheden starten na de ingebruikname van het Nieuwe Stadion; nu gepland in de eerste helft van 2023. De planvorming voor de herontwikkeling van De Kuip start al ruim vóór de verhuizing van Feyenoord: medio 2021. De indoor- en de outdoor-atletiekbaan kunnen circa twee jaar na aanvang van de bouw klaar zijn.

Fase 3 (2023-ongeveer 2032) bestaat uit de Strip Zuid en het Kuip Park. Deze onderdelen worden zo snel als mogelijk ontwikkeld, maar wel rekening houdend met de marktbehoefte op dat moment. Het streven is om de Strip (Zuid) al tijdens de herontwikkeling van De Kuip te realiseren.

Een voorwaarde om te kunnen starten met de bouw van woningen in Kuip Park is een juiste ‘parkeerbalans’ in het gebied. Concreet: zijn er altijd voldoende parkeerplaatsen? Voor het Kuip Park verdwijnen er immers parkeerplaatsen; vervangende parkeercapaciteit moet dan elders al voorhanden zijn.

De verwachting is dat ongeveer de helft (circa 350 huizen) gerealiseerd kan worden als het Stadion aan de Nieuwe Maas klaar is. De rest volgt nadat de parkeerplaatsen in Strip Zuid klaar zijn. Het eerste deel van Kuip Park kan dus gerealiseerd worden tussen 2023-2026 en het tweede deel tussen 2027-2032. Naar verwachting zal dit het laatste onderdeel zijn van Feyenoord City.

 

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe zit het nu met die € 25 miljoen?”

Hoe zit het nou?