Ik lees verschillende berichten in de media over het spelersbudget. Hoe zit het?”

27 maart 2017

Er bereiken ons veel aanvullende vragen over het spelersbudget. We zetten de zaken op een rij.

We vroegen aan Pieter Nieuwenhuis van Hybercube Business Innovation hoe hij het ziet. Pieter is gespecialiseerd in sport-economische vraagstukken. Hij heeft Feyenoord City onder meer geadviseerd over de potentie van het nieuwe stadion op de zakelijke markt. De conclusie van Hypercube is:

–          Het geambieerde sportieve niveau kan gerealiseerd worden indien Feyenoord beschikt over een spelersbudget van € 25 miljoen of hoger. De business case moet dit mogelijk maken.
–          De top-down analyse laat zien dat de beoogde bezettingsgraden en opbrengstniveaus haalbaar zijn voor een BVO in de top van het Nederlands voetbal. Feyenoord hoort hier thuis op basis van zijn historie en verzorgingsgebied, het nieuwe stadion moet dit mogelijk maken.
–          De bottom-up analyse laat zien dat het verzorgingsgebied van Feyenoord groot en rijk genoeg is om de benodigde vraag naar business units en business seats daadwerkelijk te effectueren.
–          De voorgenomen verdeling van aantallen business units en business seats sluiten prima aan bij het verzorgingsgebied en de sportieve ambities van Feyenoord.
–          Bij lagere sportieve niveaus kan de vraag naar business units en business seats navenant lager zijn.
–          In de prijsstelling voor de units en seats zit een opwaarts potentieel.

De openbare versie van het rapport van Hypercube is hier te vinden.

Voorzichtige raming

De raming van het spelersbudget (zie onderstaande infographic) is gebaseerd op de inkomsten uit het nieuwe stadion en de huidige inkomsten uit voetbalgerelateerde zaken. Zo is voor Europees voetbal alleen de groepsfase van de Europa League begroot. Indien Feyenoord verder komt of Champions League speelt, zijn de inkomsten uiteraard veel  hoger.

Mogelijke extra opbrengsten – onder meer door een grote capaciteit van het stadion – zoals merchandising en hogere inkomsten uit sponsoring zijn niet meegerekend. Ook inkomsten uit transfers zijn niet verwerkt in het spelersbudget. Dit kan van grote invloed zijn. Bij een netto-transferopbrengst van bijvoorbeeld € 10 miljoen leidt dit tot een substantieel hoger spelersbudget.

Het is dan ook niet onrealistisch om aan te nemen dat het spelersbudget bij de opening van het Nieuwe Stadion al op € 25 miljoen of een hoger niveau ligt.

Het is de ambitie van Feyenoord om dit te realiseren. We blijven echter voorstander van een voorzichtige benadering.

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe zit het nu met die € 25 miljoen?”

Hoe zit het nou?