Wat is de meerwaarde van Feyenoord City voor het spelersbudget?”

24 februari 2017

Als supporter wil je uiteraard graag weten wat de ontwikkeling van Feyenoord City voor effect heeft op het spelersbudget van Feyenoord. We leggen het hier uit.

MINIMAAL OP GELIJK NIVEAU MET CONCURRENTEN

Bij de start van de plannen voor Feyenoord City heeft Feyenoord een aantal randvoorwaarden gesteld voor het spelersbudget. De club heeft expliciet gezegd dat een nieuwe stadionontwikkeling alleen maar zin heeft als de supporters dat terugzien op het veld.

De eisen die Feyenoord heeft zijn:

  • Het spelersbudget moet na realisatie van Feyenoord City tenminste op het niveau liggen van de belangrijkste concurrenten. Hoe hoog het budget van de concurrentie op het moment van opening van het Nieuwe Stadion is, weten we niet. De inschatting is dat het zeker 25 miljoen euro zal bedragen.
  • Dit spelersbudget moet beschikbaar zijn vanaf het eerste jaar dat het nieuwe stadion in gebruik is.
  • Het spelersbudget moet in de jaren na de opening verder kunnen groeien.

DRIE SCENARIO’S: VOORZICHTIG, REALISTISCH EN AMBITIEUS

Feyenoord City werkt met drie scenario’s: de Base Case, de Management Case en de zogeheten Eén Feyenoord Case. In alle drie de scenario’s wordt rekening gehouden met opbrengsten uit kaartverkoop voor wedstrijden, businessunits en seats, horecaopbrengsten op wedstrijddagen, daghoreca op niet-wedstrijddagen, interlands, evenementen en toeristische bezoeken.

Merchandising, tv-rechten, sponsoring en wedstrijdbaten zijn ook in de nieuwe situatie geen opbrengsten voor het stadion en maken dan ook geen deel uit van de business case. Voor de berekening van het spelersbudget zijn de hieraan gerelateerde inkomsten wel meegerekend echter op het niveau van vandaag de dag. Indirecte groei voortvloeiend uit het nieuwe stadion is niet meegerekend.

De verschillen tussen de cases zitten bijvoorbeeld in het aantal bezoekers en hun bestedingen:

  • De Base Case (BC) is voor de gemeente Rotterdam en financiers de basis voor besluitvorming. De Base Case is degelijk en robuust. Dit is het basisuitgangspunt; dit moet altijd te realiseren zijn. We hebben hier alle posten, zoals het aantal bezoekers per wedstrijd en hun bestedingen aan eten en drinken in het stadion, voorzichtig begroot. Feyenoord ziet de Base Case slechts als een rekenmodel, een ‘slechtweerscenario’. Het ambitieniveau van Feyenoord ligt veel hoger.
  • De Management Case (MC) gaat uit van meer bezoekers per wedstrijd, die ook nog eens meer besteden aan eten en drinken. Ook de opbrengsten van zakelijke supporters nemen toe. Indirecte groei van het budget via extra merchandise, extra sponsoring en televisierechten.
  • In de Eén Feyenoord Case (FC) zijn de opbrengsten gelijk aan de Management Case maar het budget neemt toe doordat de samenwerking tussen stadion en BVO nog effectiever wordt. Anders gezegd: meer doen met dezelfde mensen. Feyenoord gaat voor de Eén Feyenoord Case. Aan deze integratie wordt uiteraard al gewerkt. Waarom zou je hier immers mee wachten tot er een nieuw stadion is? Deze nieuwe organisatie- en exploitatiestructuur van en in het nieuwe stadion maakt het echter wel makkelijker deze ambitie te realiseren.

We hebben de verschillende scenario’s en wat dat betekent voor het spelersbudget samengevat in onderstaand overzicht.

Als je naar de cijfers kijkt, zie je dat Feyenoord City in de Eén Feyenoord Case, waar Feyenoord voor gaat, vanaf het derde jaar na de opening van het nieuwe stadion voldoet aan de eis om op gelijke hoogte te komen met de concurrentie. In de eerste twee jaar wordt het beoogde minimum van 25 miljoen net niet gehaald. Feyenoord heeft met deze afwijking ingestemd. Vanaf jaar 3 stijgt het spelersbudget verder.

Je ziet dat in 2027/2028 een dip zit in het spelersbudget. Dit komt omdat In de business case niet alleen rekening is gehouden met regulier onderhoud maar ook met aanvullende vervangingsinvesteringen. Zo wordt iedere vijf jaar geïnvesteerd in installaties en het up-to-date houden van de inrichting.

In de latere uitwerking van het financiële model zal deze dip worden recht getrokken. Dit heeft geen significante invloed op het totaal opgetelde beschikbare spelersbudget van Feyenoord.

Natuurlijk vraag je je af of deze cijfers realistisch zijn. Om zo veel mogelijk zekerheid te krijgen, hebben we alle onderdelen van de verschillende scenario’s laten toetsen door deskundigen. Onder meer Hypercube heeft ernaar gekeken. Zij zeggen onder meer dat het geambieerde sportieve niveau kan worden gerealiseerd indien Feyenoord beschikt over voldoende spelersbudget. De business case moet dit mogelijk maken.

Het rapport van Hypercube en alle andere rapporten vind je op de site van de gemeenteraad van Rotterdam.

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe zit het nu met die € 25 miljoen?”

Hoe zit het nou?