Getijdenpark

De Nieuwe Maas bereikbaar en beleefbaar.

De Nieuwe Maas is de belangrijkste en grootste open ruimte van Rotterdam, maar de oevers – en dan met name de overgangen naar het water – zijn lang niet allemaal toegankelijk. Dat de Maas een getijdenrivier is, zullen ook weinig mensen weten. Voor de gemeente Rotterdam reden om het initiatief te nemen voor de ontwikkeling van het Getijdenpark en waar mogelijk de oevers te verzachten en te vergroenen.

Nieuwe recreatieve en ecologische mogelijkheden

De rivieroevers bij Feyenoord City zijn hiervoor bij uitstek geschikt. De langsdam die nodig is als aanvaarbeveiliging en stromingsbegeleiding creëert richting de kade een stromingsluwe omgeving. Hier kan, van het Malletgatpark tot het Eiland van Brienenoord, één groot Getijdenpark worden aangelegd, waar dit gebied nu nog een vaargeul is met een aantal scheepvaartvoorzieningen, zoals de waterbus en watertaxi. Het getijdenpark moet zo ontworpen worden dat de waterinfrastructuur kan blijven functioneren, en tegelijk er nieuwe recreatieve en ecologische mogelijkheden ontstaan langs de oevers van de Nieuwe Maas.

© OMA en LOLA

Van kale kade naar boulevard vol beleving

Het bereikbaar en beleefbaar maken van de oevers van de Nieuwe Maas is één van de belangrijkste ambities voor het creëren van nieuwe natuurwaarden in de stad, maar ook voor een unieke beleving voor de recreant. Er ontstaan straks opgaande beplantingen rond de hoogwaterlijn, rond het stadion komt een hoogwaardige fietsverbinding en langs de gehele dammenstructuur komt een pad, zodat je vanaf de bootaanlanding naast het nieuwe stadion tot aan het Eiland van Brienenoord kan lopen. Ook De Veranda en het Kuip Park kunnen worden verbonden met het Getijdenpark.

Met zijn ruige en natuurlijke karakter en flauwe oevers staat het getijdenpark in contrast met de stedelijke wereld van het stadion en de woon- en kantoortorens. Zo verandert een kale kade ineens in een boulevard vol natuurbeleving!

  • Vanaf het nieuwe stadion loop je zo de natuur in
  • Geen kale kade meer, maar een boulevard vol beleving

Het Masterplan is geïnspireerd op de uit de sport afkomstige thema’s prestatie, gemeenschap en gezond leven, die in elk aspect van het plan terugkomen. Lees hier het volledige Masterplan Feyenoord City.

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe hoog worden de woningen langs de Stadionweg?”

Hoe zit het nou?