Gebiedsontwikkeling

Enorme boost voor Rotterdam-Zuid

Feyenoord City is een unieke en ingrijpende gebiedsontwikkeling, waarin de ambities van Feyenoord en de gemeente Rotterdam samensmelten. Het nieuwe stadion is de aanjager van de belangrijke totale gebiedsontwikkeling, die een enorme boost geeft aan Rotterdam-Zuid én de rest van de stad.

De plannen voor de ontwikkeling van Feyenoord City passen perfect binnen de gemeentelijke Gebiedsvisie Stadionpark. De gemeenteraad van Rotterdam gaf in mei 2017 toestemming voor de ontwikkeling van Feyenoord City en heeft daarbij de voorwaarden vastgesteld waarbinnen de ontwikkeling dient plaats te vinden. Feyenoord, Stadion Feijenoord en de gemeente hebben daarna de handen ineengeslagen om dit unieke binnenstedelijke project te gaan realiseren. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas.

365 dagen per jaar dé ontmoetingsplek aan de Maas

Het ambitieuze Masterplan Feyenoord City bevat in totaal 592.000 vierkante meter gebouwd programma. Naast het nieuwe stadion komen er onder meer woningen (maximaal 3.700), winkels, horecagelegenheden en veel publieke buitenruimtes zoals parken en sportvelden. Binnen Feyenoord City gaan wonen, werken, educatie, sport en recreatie straks op natuurlijke wijze hand in hand, waardoor er een bijzonder aantrekkelijk, veelzijdig en levendig gebied ontstaat dat 365 dagen per jaar voor iedereen toegankelijk is.

Feyenoord City wordt een plek waar niet alleen de bewoners maar ook de overige Rotterdammers én bezoekers van de stad graag verblijven. Zij hebben er straks een topbestemming bij, want Feyenoord City wordt dé ontmoetingsplek aan de Nieuwe Maas!

 

Acht ontwikkelgebieden

Feyenoord City bestaat uit acht samenhangende ontwikkelgebieden. Dit zijn de volgende gebieden:

 • Stadskant
  De entree naar Feyenoord City vanuit het stadscentrum. Tevens de verbinding met de aangrenzende wijk Hillesluis, de Beijerlandselaan, Kop van Zuid en de Afrikaanderwijk. Lees meer
 • Waterfront
  Het kloppende hart en centrumgebied van Feyenoord City. Een unieke woonomgeving en een multifunctionele openbare ruimte aan de Maas, met zowel horeca-, winkel- als entertainmentvoorzieningen. Lees meer
 • Mallegatpark
  Een uniek park aan de waterkant waar sport, vrijetijdsbesteding, ecologie en cultuur samenkomen. Via het Getijdenpark in de Maas legt het Mallegatpark de verbinding met het nieuwe stadion, De Veranda en het Eiland van Brienenoord. Tevens de plek waar Feyenoord City de wijk Feijenoord ontmoet.  Lees meer
 • Het Nieuwe Stadion
  Het nieuwe stadion wordt een absoluut icoon aan de Maas, waar niet alleen gevoetbald wordt, maar waar ook concerten en evenementen plaatsvinden. Het nieuwe stadion en de omloop rondom het stadion vormen een absolute trekker voor de omgeving, bieden ruimte voor allerlei activiteiten en verbinden Stadskant en Waterfront via de urban bridge over het spoor. Lees meer
 • De Strip
  De Strip is, vanaf het nieuwe treinstation Stadionpark, een belangrijke toegangsroute naar het nieuwe stadion en is de verbinding tussen de verschillende deelgebieden van Feyenoord City en de omliggende wijken. Een plek met een gevarieerde mix aan openbare en commerciële activiteiten en open ruimtes. Lees meer
 • De Kuip / Kuip Park
  De huidige Kuip zal een transformatie ondergaan met behoud van erfgoed en bouwkundige integriteit. Het wordt een uniek en vrij toegankelijk sportpark met een combinatie van woningbouw, erfgoed, groen, atletiek, ontspanning en cultuur. Lees meer
 • De Veranda
  De al bestaande buurt De Veranda zal transformeren naar een echte woonbuurt. Hoogwaardige woningbouw en voorzieningen voor de buurt vervangen het huidige Leisure-aanbod en versterken het gemeenschapsgevoel. Lees meer
 • Rivierpark
  Het Getijden- of rivierpark vormt een zeer bijzondere plek binnen Feyenoord City. Natuur en stad komen hier samen in een unieke omgeving aan de oever van de Nieuwe Maas, van het Mallegatpark tot het Eiland van Brienenoord. Lees meer

Wat betekent Feyenoord City voor u?

De ontwikkeling van Feyenoord City raakt veel verschillende stakeholders. Hieronder geven we aan wat de gebiedsontwikkeling betekent voor supporters, bewoners en bedrijven. Meedenken en meepraten? U bent van harte uitgenodigd. Kijk op de pagina ‘Participatie’ voor meer informatie.

Supporters

Een nieuw, modern en iconisch stadion met meer capaciteit (63.000 plaatsen) maakt toekomstige groei voor Feyenoord mogelijk. In bezoekersaantallen, in begroting en daardoor in sportieve successen. Met het nieuwe stadion krijgt Feyenoord een bijdrage aan de begroting van € 25 miljoen. Het doel van de club is om jaarlijks mee te doen om het kampioenschap.

Door de moderne voorzieningen voldoet het nieuwe stadion aan alle eisen van de KNVB, UEFA en FIFA en organisatoren van concerten en andere evenementen. Dankzij de nieuwe infrastructuur wordt ook de bereikbaarheid fors verbeterd, bijvoorbeeld per openbaar vervoer (ook over water) en voor fietsers en voetgangers.

Het Definitief Ontwerp van het nieuwe stadion werd in september 2019 opgeleverd. Wil je als supporter meer weten over bijvoorbeeld de prijzen van seizoenkaarten, de plekken in het stadion en/of de beoogde sfeer? Op de pagina ‘Hoe zit het nou?’ geven we uitgebreid antwoord op deze en vele andere vragen.

Bewoners

Feyenoord City geeft een enorme kwaliteitsimpuls aan het totale gebied. Naast het nieuwe stadion komen er woningen (maximaal 3.700), winkels, horecagelegenheden, scholen, zorgvoorzieningen en veel publieke buitenruimtes zoals parken en sportvelden. Binnen Feyenoord City gaan wonen, werken, sporten en recreëren straks op natuurlijke wijze hand in hand, waardoor er een bijzonder aantrekkelijk, veelzijdig en levendig gebied ontstaat dat 365 dagen per jaar voor iedereen toegankelijk is.

De ontwikkelperiode van het gehele gebied is circa vijftien jaar. Tijdens de werkzaamheden is ongemak voor bewoners niet te voorkomen. Feyenoord City communiceert daar tijdig over en betrekt bewoners nauw bij overleg en het gezamenlijk ontwikkelen van gepaste maatregelen. Meepraten en meedenken? Klik hier om naar de pagina ‘Participatie’ te gaan.

Bedrijven

Met de ontwikkeling van Feyenoord City ontstaan er in het gebied volop kansen voor ondernemers. Er is voor hen binnen de gebiedsontwikkeling veel ruimte voor commerciële activiteiten, met name op het gebied van sport, retail, horeca en recreatie.

Een aantal bedrijven op de Veranda West moet verplaatsen. Daar is het nieuwe stadion gepland. De stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, die onder meer verantwoordelijk is voor de grondexploitatie van Feyenoord City, is daarover in gesprek met de gevestigde ondernemers. De eerste panden en gronden zijn al aangekocht. Over alle stappen en de gevolgen voor bedrijven wordt open gecommuniceerd.

 

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe zit het met de prijzen voor seizoenkaarten in het nieuwe stadion?”

Hoe zit het nou?