Downloads & documenten

Bij het ontwikkelen van de plannen voor Feyenoord City gaat het projectteam niet over één nacht ijs. Aan de diverse conclusies en ramingen in (eind)rapportages gaan tientallen onderzoeken door gerenommeerde vakspecialisten vooraf. In de documenten op deze pagina’s kunt u allerlei verslagen, rapportages, documenten en bijlagen teruglezen.

Documentenlijst

Voortgangsoverleg 18 mei 2020
Verslag Voortgangsoverleg 6 april 2020
Participatie
Participatie

 

 

Bekijk document
Verslag VGO jan 2020
Participatie
Participatie
Bekijk document
Presentatie informatiemarkt ontwerpbestemmingsplan 9 en 10 maart – maart 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Participatie
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Participatie
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_totaal – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Feyenoord City 26 februari 2020 Staatscourant – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Toelichting
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Regels – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Verbeelding blad 1 – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Verbeelding blad 2 – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 1 Milieueffectrapportage – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 2 Samenvatting MER, onderzoeken en keuzes – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 3 Behoefteonderzoek Feyenoord City – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 4 Regionale afstemming – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 5 Stikstofberekeningen gebruiksfase – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 6 Stikstofberekeningen aanlegfase – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 7 Stikstofberekeningen aanlegfase, bijlagen – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 8 Verslag veldbezoek ecologie – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 9 Aanvullend natuuronderzoek vleermuizen – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 10 Veldonderzoek vleermuizen – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 11 Bodemonderzoek (landbodem) – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 12 Bodemonderzoek (waterbodem) – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 13 Onderzoek externe veiligheid – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 14 Onderzoek externe veiligheid, bijlagen – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 15 Verantwoording groepsrisico – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 16 Studie nautische veiligheid – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 17 geluidsbeleid voetbalstadions – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 18 Berekeningsresultaten verkeerslawaai – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 19 Reconstructieonderzoek – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 20 Aanvullend reconstructieonderzoek – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 21 Akoestische situatie, maatregelen en hogere waarden per deelgebied – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 22 Notitie parkeren auto en fiets Feyenoord City – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 23 Notitie parkeren stadionontwikkeling – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 24 Rivierkundige beoordeling – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 25 Duurzaamheidsmaatregelen en gezondheid – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 26 Onderzoek windhinder – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 27 Akoestisch onderzoek masterplan – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 28 RWS begrenzing vaarweg – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Bestemmingsplan Feyenoord City_Bijlage 29 Adviescommissie Detailhandel ZH – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Ontwerpbeschikking waterwet langsdam en landaanwinning incl. bijlagen – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Ontwerp Waterwetvergunning RWS – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Watervergunning_Bijlage toelichting waterwetaanvraag langsdam en landaanwinning – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Watervergunning_Bijlage Bodemonderzoek waterbodem_Gemeente – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Watervergunning_Bijlage Tijdelijke landaanwinning – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Watervergunning_Bijlage Beginsituatie_langsdam en landaanwinning – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Watervergunning_Bijlage Rivierkundige_Beoordeling – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Watervergunning_Bijlage Eindsituatie_langsdam en landaanwinning – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Watervergunning_Bijlage Nautisch onderzoek verplaatsen vaargeul_langsdam- feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Watervergunning_Bijlage nautisch onderzoek verplaatsen vaargeul_oplegnotitie – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Watervergunning_Bijlage langsdam en landaanwinning – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Watervergunning_Bijlage langsdam_stabiliteit_en erosiebestendigheid – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Watervergunning_Bijlage Stromingsbeeld_Aanvullende_berekeningen – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Ontwerpbesluit tijdelijke omgevingsvergunning_tijdelijk – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Ontwerpbesluit tijdelijke omgevingsvergunning_langsdam – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
FC en Geluidsbeleid 26 februari 2020 Havenloods Noord – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Ontwerpbesluit tijdelijke omgevingsvergunning_wegontrekking Korte Stadionweg – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_Hst 2.1 hoofd- en subdoelen – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_Bijlage 2 VER december 2019 – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_par 3.2.6 Colosseumweg en Mallegatpark – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_5.13 Duurzaamheid – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_par 3.3 Voorkeursalternatief – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_par. 3.4 robuustheidsanalyses – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_hst 4 Beoordeling doelbereik – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_Bijlage 4 Verdiepingsonderzoeken – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_Par. 5.1.2 Autonome ontwikkelingen – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_par 5.3 Verkeer – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_par 5.4 geluid – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_5.5 luchtkwaliteit – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_5.6 externe veiligheid – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_5.7 gezondheid – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_5.8 ruimtelijke kwaliteit – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_5.9 (water)bodem – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_5.10 water – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_5.11 waterstaat – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_5.12 Natuur – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_5.14 gebouwhinder – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_5.15 sociale veiligheid – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_Hst 6_Vergelijking alternatieven en conclusies op milieueffecten – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
MER_par 7.1.5 Laagbouw – feb 2020
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Gebiedsontwikkeling
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bekijk document
Verslag voortgangsoverleg – dec 2019
Algemeen
Participatie
Algemeen
Participatie

Hier treft u het verslag aan van het Voortgangsoverleg Feyenoord City van 2 december 2019.

Bekijk document
Presentaties werkgroep bijeenkomst MER/Bestemmingsplan 2/2 – okt 2019
Participatie
Participatie

Hierbij treft u 1 van de twee presentaties aan van de werkgroep bijeenkomst MER/Bestemmingsplan op 14 oktober 2019.

Bekijk document
Presentaties werkgroep bijeenkomst MER/Bestemmingsplan 1/2 – okt 2019
Algemeen
Participatie
Algemeen
Participatie

Hierbij treft u 1 van de twee presentaties aan van de werkgroep bijeenkomst MER/Bestemmingsplan op 14 oktober 2019.

Bekijk document
Masterplan Feyenoord City – okt 2019
Algemeen
Algemeen

Gebiedsontwikkeling legt nadruk op verbinden van omliggende wijken, de Maas én de stad. Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders heeft het door de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas opgestelde Masterplan Feyenoord City positief ontvangen en op donderdag 17 oktober 2019 aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. Het Masterplan bevat de complete beschrijving van de unieke en ingrijpende gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid, waarvoor de gemeenteraad in mei 2017 onder voorwaarden groen licht gaf. 

Het Masterplan is geïnspireerd op de uit de sport afkomstige thema’s prestatie, gemeenschap en gezond leven, die in elk aspect van het plan terugkomen. Lees hier het volledige Masterplan Feyenoord City.

Bekijk document
Verslag Voortgangsoverleg – sept 2019
Algemeen
Participatie
Algemeen
Participatie

Hier treft u het verslag aan van het Voortgangsoverleg Feyenoord City op 16 september 2019.

Bekijk document
Bijlage 2 van verslag werkgroep MER/Masterplan – juli 2019
Gebiedsontwikkeling
Participatie
Gebiedsontwikkeling
Participatie

Hier treft u 1 van de twee bijlages aan van de  werkgroep bijeenkomst m.e.r. & masterplan op 9 juli  2019

Bekijk document
Bijlage 1 van verslag werkgroep MER/Masterplan – juli 2019
Gebiedsontwikkeling
Participatie
Gebiedsontwikkeling
Participatie

Hier treft u 1 van de twee bijlages aan van de  werkgroep bijeenkomst m.e.r. & masterplan op 9 juli  2019

Bekijk document
Verslag werkgroep MER/Masterplan – juli 2019
Algemeen
Gebiedsontwikkeling
Participatie
Algemeen
Gebiedsontwikkeling
Participatie

Hier treft u het verslag aan van de  werkgroep bijeenkomst m.e.r. & masterplan op 9 juli  2019

Bekijk document
Verslag werkgroep M.E.R. & Masterplan – juni 2019
Gebiedsontwikkeling
Participatie
Gebiedsontwikkeling
Participatie

Hier treft u het verslag aan van de  werkgroep bijeenkomst m.e.r. & masterplan op 3 juni  2019

Bekijk document
Verslag Voortgangsoverleg – juni 2019
Participatie
Participatie

Hieronder treft u het verslag aan van het Voortgangsoverleg op 24 juni 2019.

Bekijk document
Presentatie werkgroep m.e.r. & masterplan – mei 2019
Gebiedsontwikkeling
Participatie
Gebiedsontwikkeling
Participatie

Hier treft u de presentatie aan van de werkgroep bijeenkomst m.e.r. & masterplan op 8 mei 2019

Bekijk document
Verslag werkgroep m.e.r. & masterplan – mei 2019
Gebiedsontwikkeling
Participatie
Gebiedsontwikkeling
Participatie

Hier treft u het verslag aan van de werkgroep bijeenkomst m.e.r. & masterplan op 8 mei 2019

Bekijk document
Verslag Voortgangsoverleg – mei 2019
Algemeen
Participatie
Algemeen
Participatie

Hieronder treft u het verslag aan van het Voortgangsoverleg op 13 mei 2019.

Bekijk document
Participatie dashboard Q4 2018
Algemeen
Participatie
Algemeen
Participatie

Lees hier ons participatie dashboard van Q4 2018

Bekijk document
Verslag Voortgangsoverleg Participatie Feyenoord City – maart 2019
Algemeen
Participatie
Algemeen
Participatie

Lees hier het verslag van het voortgangsoverleg van 11 maart 2019. Doel van het Voortgangsoverleg is afgevaardigden uit de wijken en uit belanghebbende organisaties breed te informeren over de stand van zaken van Feyenoord City, zodat deze afgevaardigden dit kunnen doorspelen aan hun achterban.  

Bekijk document
Startdocument voor het op te stellen bestemmingsplan en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER) – nov 2018
Algemeen
Participatie
Algemeen
Participatie

In bijgevoegd Startdocument Feyenoord City, opgesteld met bewoners, ondernemers en gebiedscommissieleden, zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het op te stellen bestemmingsplan en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER)

Bekijk document
Verslag overleg met BBV en Feyenoord City – oktober 2018
Algemeen
Participatie
Algemeen
Participatie

Lees hier het verslag van het overleg met BBV en Feyenoord City op 22 oktober 2018

Bekijk document
Communicatie Dashboard Q3 2018 – okt 2018
Algemeen
Participatie
Algemeen
Participatie

Lees hierbij het communicatie dashboard Q3 2018.

Bekijk document
Privacyverklaring Feyenoord City – mei 2018
Algemeen
Algemeen

Eind mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Wilt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Bekijk dan ons privacystatement.

Bekijk document
Verslag van gesprek op 11 april 2018 met Ondernemersvereniging Veranda over samenwerking – mei 2018
Algemeen
Participatie
Algemeen
Participatie

Tijdens dit overleg is gesproken over het mobiliteitscontract en de samenwerking. Er zijn concrete afspraken gemaakt over de verbetering van de samenwerking en over de onderwerpen voor participatie. Een vervolg overleg is gepland voor 25 april 2018.

Bekijk document
Verslag van gesprek op 16 april 2018 over MER onderzoeken in de Schuttevaer – mei 2018
Algemeen
Algemeen

Tijdens dit overleg is de onderzoeksopzet besproken van de waterondezoeken. Er is input geweest van de bewoners van de Schuttevaer en de omgeving op de onderzoeken en de lokale situatie. Wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn komt er een vervolg overleg, naar verwachting zal dit nog voor de zomer zijn.

Bekijk document
Verslag van regulier overleg op 14 maart 2018 Veranda met de BBV, OVS, Gemeente en Feyenoord City – april 2018
Algemeen
Algemeen
Bekijk document
Mobiliteitscontract Feyenoord City – april 2018
Algemeen
Intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City – april 2018
Algemeen
Algemeen

Met de basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City zorgt Feyenoord voor een vitalisering van Zuid. Feyenoord laat met het Sociaal Economisch Programma Feyenoord City zien een substantiële bijdrage te willen leveren op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, sport en gezonde leefstijl. Geen voetbalclub in Nederland levert een maatschappelijke bijdrage van een dergelijke omvang.

Bekijk document
Visie participatie Stadionpark en Feyenoord City – maart 2018
Algemeen
Algemeen

In deze visie geven we weer hoe we als Stadionpark en Feyenoord City naar participatie kijken en hoe we dit een stevige plek geven in de verdere ontwikkeling en uitrol van de plannen voor het gebied en het nieuwe stadion.

Bekijk document
Managementsamenvatting Validatie Spelersbudget (ov) – jan 2018
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

Feyenoord heeft adviesbureau Hypercube gevraagd een validatie uit te voeren op de aannames voor het integraal spelersbudget van Feyenoord in de business case van Feyenoord City, in het bijzonder op de bijdrage uit de voorziene toename van opbrengsten van het voetbalbedrijf (Europees voetbal, sponsoring, merchandise). Dit is de samenvatting.

 

Bekijk document
Gebiedsontwikkeling Feyenoord City – Gemeentelijke position paper – nov 2017
Algemeen
Algemeen

Ten behoeve van gebiedsontwikkeling, nieuw stadion en herontwikkeling Kuip

Bekijk document
Voortgangsrapportage Mobiliteit – april 2017
Algemeen
Algemeen

De gebiedsontwikkeling Feyenoord City met een nieuw stadion aan de Maas biedt volop kansen en uitdagingen. Eén van de belangrijke uitdagingen betreft het efficiënt organiseren van de mobiliteit naar en van het nieuwe stadion. Om dat te realiseren is een mobiliteitsplan opgesteld dat voorziet in infrastructurele aanpassingen en maatregelen die het gedrag beïnvloeden. Dit mobiliteitsplan is tot stand gekomen door een participatietraject waarbij omliggende bedrijven, omwonenden, Feyenoord, stadion Feyenoord en de politie betrokken waren. In deze notitie worden de gedragsmaatregelen uit het mobiliteitsplan beter onderbouwd en toebedeeld aan specifieke doelgroepen, resulterend in een Plan van Aanpak voor een integrale benadering, waarmee het behalen van de doelstellingen dichterbij komt.

Bekijk document
Aanvulling Mobiliteitsrapport – april 2017
Algemeen
Algemeen

De gebiedsontwikkeling Feyenoord City met een nieuw stadion aan de Maas biedt volop kansen en uitdagingen. Eén van de belangrijke uitdagingen betreft het efficiënt organiseren van de mobiliteit naar en van het nieuwe stadion. Om dat te realiseren is een mobiliteitsplan opgesteld dat voorziet in infrastructurele aanpassingen en maatregelen die het gedrag beïnvloeden. Dit mobiliteitsplan is tot stand gekomen door een participatietraject waarbij omliggende bedrijven, omwonenden, Feyenoord, stadion Feyenoord en de politie betrokken waren. In deze notitie worden de gedragsmaatregelen uit het mobiliteitsplan beter onderbouwd en toebedeeld aan specifieke doelgroepen, resulterend in een Plan van Aanpak voor een integrale benadering, waarmee het behalen van de doelstellingen dichterbij komt.

Bekijk document
Rapport aanvulling Haalbaarheidsstudie Feyenoord City – maart 2017
Algemeen
Algemeen

 

De Aanvulling Haalbaarheidsstudie van maart 2017 is opgesteld naar aanleiding van vragen bij de drie technische sessies met de gemeenteraad Rotterdam en bij de eerste behandeling in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Zou Feyenoord City haalbaar zijn of niet? Op 21 november 2016 kwam het Feyenoord City-team met een helder antwoord, in de vorm van een rapport van de haalbaarheidsstudie naar de kans van slagen van de plannen. Een aanvulling op het rapport verscheen in maart 2017. Conclusie van beide studies: ja, Feyenoord City heeft een goede kans van slagen. De plannen, keuzes, planningen, ramingen en genoemde effecten in het rapport zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek door experts.

 

 

Bekijk document
Communicatie en Participatieplan – feb 2017
Algemeen
Algemeen

Feyenoord City vindt het van cruciaal belang dat omwonenden, omliggende bedrijven en uiteraard de supporters van Feyenoord zich betrokken en gehoord voelen bij de verdere ontwikkelingen. Feyenoord City nodigt deze stakeholders van harte uit om mee te denken en hun inbreng naar voren te brengen. Dit plan geeft een overzicht van deze activiteiten, die gedurende de verschillende fasen van het project nog verder vorm krijgen. Ook wordt steeds gemonitord of de verschillende communicatieactiviteiten het gewenste effect hebben. Dit plan geeft inzicht in de communicatie.

Bekijk document
Notitie Integrale Risico Analyse – feb 2017
Algemeen
Algemeen

Risicomanagement ondersteunt op een gestructureerde manier het behalen van doelstellingen en het opleveren van projectresultaten. Dit kan door risico’s expliciet te maken, beheersmaatregelen aan risico’s te koppelen en door deze beheersmaatregelen uit te voeren en deze te monitoren. Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico’s worden gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan. Risicoanalyse is de eerste stap binnen het risicomanagementproces. Deze notitie geeft een samenvatting van de integrale risicoanalyse zoals deze is uitgevoerd in februari 2017.

Bekijk document
Onderzoek Validatie Commerciële Ambities Units en Seats (ov) – jan 2017
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

Feyenoord wil met het nieuwe stadion in Feyenoord City op grond van haar omvangrijk verzorgingsgebied toekomende plaats in het nationale en internationale voetballandschap opeisen. Feyenoord heeft Hypercube gevraagd een oordeel uit te spreken over de commerciële haalbaarheid van de geprognotiseerde opbrengsten uit business units en business seats. De resultaten van de analyse staan in dit document.

Bekijk document
Onderzoek Bepaling toeristische bezoeker nieuw stadion (ov) – jan 2017
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

Bij de ontwikkeling van de plannen voor Feyenoord City zijn aannames gedaan voor de verwachte bezoekersaantallen voor tours, sightseeing (architectuur, uitzichtpunt) en een attractie in het stadion. Deze bezoekersaantallen dienden gevalideerd te worden. Voor de uitvoering hiervan is Van Spronsen & Partners benaderd. Dit rapport geeft een samenvatting van deze validatie en de conclusies ervan.

Bekijk document
Onderzoek Bepaling Horecabezoekers zonder Strip zuid (ov) – jan 2017
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

In het hoofdrapport haalbaarheidsstudie van november 2016 (zie bovenstaand document)  heeft Van Spronsen & Partners het aantal geprognotiseerde horecabezoekers van Feyenoord City gevalideerd, gespecifieerd naar bezoek aan enerzijds het nieuwe stadion en anderzijds het Strip/Kuip-gebied. Indien de Strip niet gerealiseerd wordt, heeft dit een impact op het aantal horecabezoekers in het gebied. Daarnaast zal het ontbreken van de Strip een negatief effect hebben op de aantrekkelijkheid en uniciteit van het hele gebied, waardoor er ook minder doelbezoek voor de horeca specifiek verwacht kan worden. Dit rapport geeft een samenvatting van het onderzoek dat Van Spronsen en Partners heeft gedaan naar het te verwachten aantal bezoekers bij het niet gereed komen van de Strip.

Bekijk document
Notitie Investeringen, Financiën en Kasstromen (ov) – jan 2017
Algemeen
Algemeen

Hoewel er sprake is van afzonderlijke business cases voor het nieuwe stadion, de herontwikkeling van De Kuip en de grondexploitatie (GREX), bestaan er onderlinge financiële verbanden tussen deze business cases. Deze notitie licht op basis van de juridische structuur toe welke financiële stromen er zullen zijn tussen de entiteiten onderling en welke entiteiten onderdeel vormen van welke business case (BC). Een goed begrip van de samenhang is onderdeel van een goed begrip van de individuele cases, in het bijzonder de business case van het nieuwe stadion. Deze heeft een financiële relatie met zowel Stadion Feijenoord NV, Feyenoord Rotterdam NV en de GREX. Op basis van een goed begrip van de financiële relaties van de BC Stadion Feijenoord NV, beschrijft deze notitie verder in nader detail de uitgangspunten van de bouw- en investeringskosten en financieringsstructuur van het nieuwe stadion, inclusief de zogenaamde waterval.

 

Bekijk document
Notitie Onderbouwing Publiekscatering – jan 2017
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

Een deel van de groei in horecaomzet wordt gegenereerd uit extra publieksruimten. In de huidige situatie kan door ruimtegebrek niet worden ingespeeld op de gebleken behoefte bij een flink deel van de bezoekers. Zij willen voor en na de wedstrijd warm en droog verblijven in een ruimte waar je ook iets kunt eten en drinken. In het Feyenoord City Stadion kan dit wel. In dit document is de geprognotiseerde groei nader toegelicht.

Bekijk document
Inputsheets Opbrengsten Exploitatie nieuw stadion (ov) – jan 2017
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

De onderliggende (vertrouwelijke) financiële informatie van de exploitatie-uitgangspunten, als input verwerkt in de Business Case nieuw stadion) is in dit document weergegeven.

Bekijk document
Concept Masterplan OMA – nov 2016
Algemeen
Algemeen

In het Concept Masterplan voor Feyenoord City komen de ambities van Feyenoord en die van de stad Rotterdam samen. De ontwikkeling van een nieuw stadion wordt gecombineerd met een belangrijke structurele verbetering van een potentieel dynamisch stuk stad. Het masterplan is nadrukkelijk geen op zichzelf staande nieuwe stadionontwikkeling voor Feyenoord. Sterker nog, het nieuwe stadion moet juist de aanjager worden van een veel bredere  herontwikkeling in Rotterdam-Zuid, die in nauwe relatie staat met de rest van de stad. Dit rapport omvat het volledige concept Masterplan.

 

Bekijk document
Rapport Haalbaarheidsstudie Feyenoord City – nov 2016
Algemeen
Algemeen

Zou Feyenoord City haalbaar zijn of niet? Op 21 november 2016 kwam het Feyenoord City-team met een helder antwoord, in de vorm van een rapport van de haalbaarheidsstudie naar de kans van slagen van de plannen. Een aanvulling op het rapport verscheen in maart 2017. Conclusie van beide studies: ja, Feyenoord City heeft een goede kans van slagen. De plannen, keuzes, planningen, ramingen en genoemde effecten in het rapport zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek door experts.

Bekijk document
Notitie Stichtingskostenraming – nov 2016
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

De stichtingskosten – oftewel de totale investering voor het nieuwe stadion Feyenoord – zijn bepaald door Royal Haskoning DHV, op basis van het door OMA opgestelde concept masterplan. De toelichting op stichtingskostenramingen zijn te lezen in dit document.

Bekijk document
Stressscenario Overzichten nieuw stadion (ov) – nov 2016
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

Teneinde de gevoeligheid van de uitkomsten van de business case van het nieuwe stadion voor bepaalde omzetvariabelen inzichtelijk te maken, is een aantal scenario’s opgesteld en zijn stresstests uitgevoerd. De uitkomsten van de stresstests zijn opgenomen in dit stressscenario overzicht.

Bekijk document
Notitie Gevoeligheidsanalyse nieuw stadion (ov) – nov 2016
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

Teneinde de gevoeligheid van de uitkomsten van de business case van het nieuwe stadion voor bepaalde omzetvariabelen inzichtelijk te maken, is een aantal scenario’s opgesteld en zijn stresstests uitgevoerd. De toelichting op deze gevoeligheidsanalyse is te lezen in deze notitie.  

Bekijk document
Notitie Onderbouwing Stadionbezoek – nov 2016
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

De iconische waarde, hoogte, ligging en bereikbaarheid van het stadion, een toe te voegen attractie, actieve samenwerkingen met bus- en stadstouroperators, en niet in de laatste plaats het jaar in jaar uit stijgende aantal toeristen in Rotterdam, zullen ertoe leiden dat het aantal rondleidingen ten minste op hetzelfde niveau komt als de Euromast. Een gedetailleerde uitwerking van de uitgangspunten is weergegeven in deze notitie.

Bekijk document
Notitie Parkeerbalans – nov 2016
Algemeen
Algemeen

Voor het parkeren binnen Feyenoord City is een aparte parkeerexploitatie opgesteld. De financiële resultaten van deze exploitatieopzet zijn verwerkt in de grondexploitatie van Feyenoord City. Een inhoudelijke toelichting is opgenomen in dit rapport.

Bekijk document
Mobiliteitsplan – nov 2016
Algemeen
Algemeen

De mobiliteitsstrategie voor en de bereikbaarheid van Feyenoord City zijn gedetailleerd vastgelegd in het mobiliteitsplan, dat in oktober 2016 is opgesteld door de werkgroep mobiliteit, een samenwerking van de gemeente Rotterdam en Feyenoord. De belangrijkste uitgangspunten voor de mobiliteitsstrategie voor de korte en langere termijn zijn: • optimalisatie van de spreiding van bezoekers over de verschillende vervoerwijzen (modal split) en over het tijdstip van reizen (peakshaving); • waarborgen van de doorstroming van het hoofdwegennet; • beperken van de (parkeer)overlast in de omliggende gebieden; • waarborgen van een veilige verkeerssituatie.

Bekijk document
Notitie Planning – nov 2016
Algemeen
Algemeen

In samenspraak met de gemeente Rotterdam is een eerste planning opgesteld voor de realisatie van Feyenoord City Fase 1, met als leidend onderdeel het nieuwe stadion. Dit document bevat een toelichting op de planning.

Bekijk document
Rapport Grondexploitatie Feyenoord City – nov 2016
Algemeen
Algemeen

Dit rapport geeft de kosten en opbrengsten weer van de integrale grondexploitatie (fase 1+2 en 3).

Bekijk document
Notitie Quick Scan DPO – nov 2016
Algemeen
Algemeen

Het commerciële programma (bestaande uit sportaccommodaties, winkels, hotels, horeca) is getoetst aan de hand van (Markt) Behoefte Retail & Leisure Feyenoord City (d.d. 28 September 2016) van Bureau Stedelijke Planning. Dit document geeft de conclusies weer.

 

Bekijk document
Notitie Locatiekeuze en vernieuwbouw – nov 2016
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

Ter voorbereiding op de bestuurlijke en politieke besluitvorming is een proces gestart dat in eerste instantie heeft geleid tot een locatiekeuze voor het nieuwe stadion. De keuze is gemaakt tussen drie locaties die in de concept-gebiedsvisie Stadionpark zijn aangegeven: Stadion-driehoek The Triangle; Veranda West The Strip; Veranda Oost The Bridge. Dit rapport is een samenvatting van de studie.

Bekijk document
Notitie Capaciteit en Bezetting nieuw stadion – okt 2016
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van Feyenoord City is de bouw van een nieuw stadion. Voor dit onderdeel is een zelfstandige Business Case uitgewerkt. Eén van de belangrijke uitgangspunten van deze business case is de totale capaciteit. Deze notitie gaat in de op de capaciteitskeuze en alle factoren die daar een rol bij spelen.

Bekijk document
Advies notitie Residential (ov) – okt 2016
Algemeen
Algemeen

Feyenoord City omvat 325.000 m², waarvan 180.000 m² voor woningen. Verder zijn er sportaccommodaties, winkels, hotels, horeca en publieke functies voorzien. Het woningbouwprogramma is gebaseerd op de Woonvisie Rotterdam 2030 (d.d. 1 maart 2016) van de gemeente Rotterdam. Makelaars hebben het woonaanbod getoetst op aanbod, absorptiesnelheid en prijsniveau. Dit document is de toets rapportage.

 

Bekijk document
Notitie Randvoorwaarden Feyenoord City – okt 2016
Algemeen
Algemeen

Het nieuwe stadion past op de huidige locatie binnen de randvoorwaarden van onder andere Rijkswaterstaat, Havenbedrijf, Rotterdam en ProRail. Ook kunnen de locatie-voorwaardelijke aspecten op het gebied van externe veiligheid en ondergrondse infrastructuur worden ingepast. Dit document geeft een toelichting hierop.

Bekijk document
Rapport Sociaal Maatschappelijk Programma – okt 2016
Algemeen
Algemeen

Feyenoord City zet Rotterdam letterlijk en figuurlijk in beweging. Duurzame, maatschappelijke impact op Rotterdam en Rotterdam- Zuid is één van de belangrijkste uitgangspunten voor het plan. Feyenoord City is niet alleen een stedenbouwkundig maar vooral ook een maatschappelijk plan. Dit rapport is een samenvatting van dit plan.

Bekijk document
Notitie Fiscale aspecten herontwikkelde Kuip – sept 2016
De Kuip
De Kuip

Deze notitie is een samenvatting van de fiscale gevolgen die komen kijken bij de herontwikkeling van de huidige Kuip wat betreft de vennootschapsbelasting, de btw en de overdrachtsbelasting. Feyenoord City heeft dit door een extern deskundig bureau laten uitzoeken zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de Business Case.

Bekijk document
Verslag Expert Interview – sept 2016
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

De uitgangspunten van de Base Case en de Management Case zijn getoetst en gevalideerd door diverse externe deskundigen. De uitgangspunten voor de doordeweekse publiekshoreca en de niet-voetbalevenementen zijn onderbouwd met enerzijds dit document dat een verslag is van interviews met experts. Anderzijds is de onderbouwing terug te vinden in het rapport waarin de overwegingen van stadionexploitatiemaatschappij LUSS zijn weergegeven.

Bekijk document
Onderzoek Validatie horeca omzet doordeweeks nieuw stadion – sept 2016
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

De uitgangspunten van de Base Case en de Management Case zijn getoetst en gevalideerd door diverse externe deskundigen. De uitgangspunten voor de doordeweekse publiekshoreca en de niet-voetbalevenementen zijn onderbouwd met enerzijds dit document dat een verslag is van interviews met experts. Anderzijds is de onderbouwing terug te vinden in het rapport waarin de overwegingen van stadionexploitatiemaatschappij LUSS zijn weergegeven.

Bekijk document
Notitie Fiscale Grondexploitatie – sept 2016
Algemeen
Algemeen

De uitgangspunten voor fiscale aspecten (BTW e.d.) zijn overgenomen uit de fiscale advisering van ‘Zeker Fiscaal’. Het adviesrapport staat in deze notitie.

Bekijk document
Quick Scan DPO – sept 2016
Algemeen
Algemeen

Dit document omvat de toets rapportage van Bureau Stedelijke Planning.

 

Bekijk document
Bouwhistorische Waardestelling De Kuip – juni 2016
De Kuip
De Kuip

De Kuip is een voetbalstadion in vol bedrijf maar ook een iconisch bouwwerk met de respectabele leeftijd van 80 jaar. Sinds 1991 is het een gemeentemonument. In 1994 is het ingrijpend gerenoveerd en kreeg het een dak boven de tribunes op de 1e en 2e ring. In het Feyenoord City-masterplan wordt het gemeentelijke monument getransformeerd in de ‘Legacy’ van Feyenoord City, met respect voor en behoud van de historische kenmerken en de potentie om nog minstens 80 jaar relevant te zijn voor Rotterdam. De ontwerpuitgangspunten van de herontwikkeling van het gemeentemonument De Kuip zijn gebaseerd op de conclusies van dit onafhankelijke rapport.

Bekijk document
Organigram Juridische Structuur – 2016
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

In het kader van de wens om een nieuw stadion te ontwikkelen, heeft Feyenoord (Stadion en BVO) zich gebogen over de samenwerking tussen Stadion NV/Nieuw Stadion en de BVO. De samenwerking tussen Stadion NV en BVO krijgt vorm in een Service VOF. Via de Service VOF gaan beide partijen (veelal commerciële) activiteiten voor rekening en risico van de nieuwe stadion BV uitvoeren. Om de risico’s zoveel mogelijk in te perken, zullen Nieuw Stadion en de BVO elk een nieuwe dochtervennootschap (BV) oprichten die als vennoot in de Service VOF optreedt. 

Bekijk document
Considerations LUSS – feb 2013
Nieuw Stadion
Nieuw Stadion

De uitgangspunten van de Base Case en de Management Case zijn getoetst en gevalideerd door diverse externe deskundigen. De uitgangspunten voor de doordeweekse publiekshoreca en de niet-voetbalevenementen zijn onderbouwd met enerzijds dit document dat een verslag is van interviews met experts. Anderzijds is de onderbouwing terug te vinden in het rapport waarin de overwegingen van stadionexploitatiemaatschappij LUSS zijn weergegeven.

Bekijk document