Stressscenario Overzichten nieuw stadion (ov) – nov 2016

3 november 2016 - Nieuwsbericht

Teneinde de gevoeligheid van de uitkomsten van de business case van het nieuwe stadion voor bepaalde omzetvariabelen inzichtelijk te maken, is een aantal scenario’s opgesteld en zijn stresstests uitgevoerd. De uitkomsten van de stresstests zijn opgenomen in dit stressscenario overzicht.

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe hoog worden de woningen langs de Stadionweg?”

Hoe zit het nou?