Notitie Gevoeligheidsanalyse nieuw stadion (ov)

3 januari 2018 - Nieuwsbericht

Teneinde de gevoeligheid van de uitkomsten van de business case van het nieuwe stadion voor bepaalde omzetvariabelen inzichtelijk te maken, is een aantal scenario’s opgesteld en zijn stresstests uitgevoerd. De toelichting op deze gevoeligheidsanalyse is te lezen in deze notitie.  

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe zit het nu met die € 25 miljoen?”

Hoe zit het nou?