Plannen voor gebiedsontwikkeling versterken Rotterdam Zuid

30 april 2019 - Nieuwsbericht

De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas buigt zich over de gebiedsontwikkeling voor Feyenoord City. Dat betreft zowel het nieuwe stadion, als het gebied daaromheen. Onlangs werd al bekend gemaakt dat na overname van een grote bedrijfshal en buitenruimte, de Stichting het grootste deel van de gronden onder het nieuwe stadion in bezit heeft. De gebiedsontwikkeling van Feyenoord City zet daarmee de volgende stap.

Rob de Jong, bestuurder Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas: “Als Stichting zorgen wij ervoor dat de gebiedsontwikkeling tot stand komt, zonder winstoogmerk. We realiseren de aankoop van de grond, waar op termijn het stadion, maar ook woningen, winkels, restaurants en wellicht een bioscoop, hotels en onderwijsinstituten gebouwd kunnen worden. Vooral de plannen om meer huur- en koopwoningen te bouwen worden goed ontvangen en voldoen aan de dringende behoefte aan woonruimte in Rotterdam Zuid. We ontwikkelen plannen, zorgen dat de grond beschikbaar gesteld wordt en dat de procedures op de juiste manier worden doorlopen. Nu de basisplannen gepresenteerd zijn, verwerken we alles in een masterplan. Aankomende zomer presenteren we dit.”

Masterplan
“De verwachting is dat we aan het eind van het jaar het bestemmingsplan ter visie kunnen leggen, dat betekent dat de plannen openbaar in te zien zijn”. De Stichting is nog met andere grondeigenaren in het gebied in onderhandeling. “We zijn ook in gesprek met huurders van de diverse aangekochte panden over uitplaatsingen naar andere gebieden. De Gemeente Rotterdam is hierbij betrokken.”

Hoe nu verder?
“Nadat we een stuk grond in eigendom krijgen, doorlopen we de procedures om te starten met bouwen. De bouw van het stadion vergt meer tijd dan de bouw van de faciliteiten daaromheen (zoals woningen en winkels), dus daar zullen we dan ook iets later mee starten. We gaan er vanuit alles gelijktijdig met het nieuwe stadion te kunnen opleveren. Het wordt een mooi gebied, een aanwinst voor Rotterdam!”

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe hoog worden de woningen langs de Stadionweg?”

Hoe zit het nou?