Nieuwe stichting sluit Raamovereenkomst voor Feyenoord City

1 november 2018 - Nieuwsbericht

Het Rotterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft een raamovereenkomst gesloten met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas over de ontwikkeling van Feyenoord City. Met het sluiten van deze overeenkomst met de stichting is invulling gegeven aan de eis vanuit de Rotterdamse Gemeenteraad voor het vinden van een private partner voor de gebiedsontwikkeling. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas
De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas is opgericht om de grondexploitatie en het uitgeven van de kavels voor onder andere de woningen, een hotel en andere commerciële functies voor fase 1 van Feyenoord City ter hand te nemen. De oprichting van de stichting is het gevolg van een zorgvuldige selectie die na het raadsbesluit in mei 2017 heeft plaatsgevonden. Uit deze selectie is uiteindelijk een consortium van Heijmans Vastgoed, Provast en Syntrus Achmea als sterkste naar voren gekomen. Heijmans levert ook twee vertegenwoordigers in het bestuur van de Stichting, die verder uit twee onafhankelijke bestuurders zal bestaan.

De stichting heeft als doel om alle doelstellingen, zoals die ook zijn vastgelegd in de Rotterdams Position Paper, de komende jaren te realiseren. De realisatie van het nieuwe stadion welke een belangrijk onderdeel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling, is daarmee een stap dichterbij gekomen. De gemeente en Stadion Feijenoord hebben beiden een vertegenwoordiging in de raad van toezicht, zodat op het naleven van hun belangen kan worden toegezien.

De raamovereenkomst regelt onder meer de gemeentelijke bijdrage in de vorm van het inbrengen van gemeentelijke grond in de gebiedsontwikkeling, het beheer van de openbare ruimte en de wijze waarop partijen zullen gaan samenwerken. Ook is vastgelegd dat de stichting volledig voor eigen rekening en risico werkt en zich houdt aan de randvoorwaarden in de Position Paper.

Verdere uitwerking
De stichting werkt het concept masterplan en de bijbehorende grondexploitatie voor Feyenoord City de komende maanden verder uit volgens de voorwaarden van de Position Paper. De milieuonderzoeken die nu lopen, worden hierin meegenomen. Het masterplan wordt na de jaarwisseling aan de gemeenteraad gepresenteerd, zo is de verwachting.

Niet automatisch akkoord met héle gebiedsontwikkeling
Het college stelt dat de beide overeenkomsten niet automatisch betekenen dat de gemeente akkoord gaat met de héle gebiedsontwikkeling: “Ze zijn noodzakelijk om te komen tot de uitwerkingen die nodig zijn voor het toetsen aan de Position Paper en regelen tevens alvast de samenwerking na een positief besluit na toetsing. In de raamovereenkomst is een regeling opgenomen in het geval de stichting voortijdig zijn werkzaamheden staakt.”

 

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe hoog worden de woningen langs de Stadionweg?”

Hoe zit het nou?