Bewoners Veranda, gemeente Rotterdam en Feyenoord City sluiten participatieconvenant

10 november 2017 - Nieuwsbericht

De bewoners van de Veranda worden intensief betrokken bij de verdere ontwikkeling van Feyenoord City. Hoe dat gebeurt, is vastgelegd in een participatieconvenant, dat deze week werd ondertekend door de bewonersorganisatie Stadionpark Werkgroep Veranda, de gemeente Rotterdam en Feyenoord City. Het is het eerste convenant dat is opgesteld op basis van het door Vereniging Eigen Huis opgestelde participatiehandvest. Dit handvest laat overheden en bouwers zien hoe ze huiseigenaren op de juiste wijze kunnen betrekken bij infrastructurele bouwprojecten.

In het convenant maken de partijen afspraken over de wijze van overleg en samenwerking, communicatie, het budget voor participatie, en procesbegeleiding. Marco van den Berg van de Stadionpark Werkgroep Veranda is erg blij met het convenant: “Gemeente en Feyenoord City laten zien dat ze onze belangen serieus nemen. Ik zie uit naar een goede samenwerking.”

Projectdirecteur Frank Keizer van Feyenoord City: “Het convenant is een goed voorbeeld van hoe wij om willen gaan met belanghebbenden, zoals omwonenden en supporters. We zijn het niet over alles eens, maar we kunnen wel over alles praten”. Marco Hoogerbrugge, projectleider Stadionpark van de gemeente Rotterdam voegt toe: “Het is mooi om met alle partijen samen te werken aan een goede leef- en werkomgeving op de Veranda.”

Zie ook: https://stadionpark-rotterdam.nl/nieuws/samenwerking-bewoners-veranda

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hier je vraag

“Hoe hoog worden de woningen langs de Stadionweg?”

Hoe zit het nou?