Feyenoord city

Feyenoord City presenteert haalbaarheidsstudie:

Sterker door Sport

ROTTERDAM, 30 NOVEMBER 2016 - De gezamenlijke dragers van het merk Feyenoord (de Betaald Voetbal Organisatie Feyenoord en Stadion Feijenoord) hebben hun haalbaarheidsstudie voor Feyenoord City gepresenteerd. Binnen een jaar na de oprichting van het projectteam onder leiding van de presidenten-commissaris Cees de Bruin en Gerard Hoetmer ligt er een plan dat de instemming heeft van de besturen en toezichthouders van Feyenoord en het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

Sterker door Sport

Rotterdam heeft de ambitie om zich sportief en cultureel nog sterker te ontwikkelen tot de top van Europese sportsteden. Feyenoord City is het project om deze ambitie te verwezenlijken en te versnellen. Met sport als de aanjager van alle ontwikkelingen in de haalbaarheidsstudie zal Feyenoord City synoniem staan voor (sport)performance, healthy living en sports community voor alle leeftijden, culturen en inkomens. Het verbindt bewoners, bedrijven, wetenschap, onderwijs, leisure voorzieningen en sport. Feyenoord is hiermee een broedplaats voor sport gerelateerde innovaties.

Feyenoord City bevestigt zo haar ambities als toonaangevend sport- en vrijetijdsgebied, attractieve woonlocatie, economische motor en magneet en duurzaam mobiliteitsknooppunt binnen het hele plan voor het hele gebied, de gebiedsvisie Stadionpark.

Kernpunten van het plan zijn:

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Bicyclist Foto 5

2022/2023

Feyenoord City is een grote gebiedsontwikkeling die uit verschillende fases bestaat en een doorlooptijd van zeker vijftien jaar kent. Als eerste wordt het gebied rondom het nieuwe stadion ontwikkeld. De eerste wedstrijd van Feyenoord wordt voorzien in het seizoen 2022/2023. Ook dan zullen rond het nieuwe stadion woningen, een hotel, parkeergarages en commerciële functies af zijn. Pas daarna wordt er met de herontwikkeling van De Kuip gestart.

Het programma binnen Feyenoord City bestaat in totaal uit 325.000 m2 exclusief parkeren en bestaat uit vijf gebieden: het nieuwe stadion, de Urban Bridge, de Strip, De Kuip en het Kuip Park. Ieder gebied kent een veelvoud aan functies waarmee een veelzijdig, levendig en aantrekkelijk gebied in Rotterdam-Zuid wordt gerealiseerd.

De functies zijn te verdelen in:

Nieuwe stadion (70.000 m2):

Woningbouw (180.000 m2):

Commercieel programma (64.000m2):

Publiek programma (12.000 m2):

Het commerciële programma kent leisure, retail en horeca is altijd sport gerelateerd waardoor een onderscheidend programma mogelijk is met een groot verzorgingsgebied. Het uitgangspunt van het commerciële programma is om niet te concurreren met andere locaties in Rotterdam maar een toevoeging te zijn voor de stad en regio. Ook zullen innovatieve retail-concepten geïntroduceerd worden die veel meer inspelen op beleving en innovatie

De haalbaarheidsstudie Feyenoord City wordt de komende maanden besproken en behandeld in de gemeenteraad van Rotterdam. Medio voorjaar 2017 wordt besluitvorming verwacht.


Quotes

Cees de Bruin, president-commissaris Stadion Feijenoord nv:

"Wij zijn buitengewoon verheugd dat we met dit plan een sprong naar de toekomst kunnen maken met andermaal het mooiste stadion ter wereld en bovendien het erfgoed van De Kuip, nu nog het mooiste stadion ter wereld, op een verantwoorde wijze kunnen behouden. We laten bovendien zien dat we als Feyenoord-familie met één plan kunnen komen waar iedereen voor staat en gaat en dat op concrete interesse van financiers en investeerders kan rekenen."

Gerard Hoetmer, president-commissaris bvo Feyenoord nv:

"Met dit plan doet Feyenoord wat het al ruim honderd jaar doet: het voortouw nemen en perspectief bieden aan de volgende generaties jong talent in Rotterdam. Dat doen op een manier die Feyenoord past en recht doet aan onze cultuur en historie. Bovendien realiseren we met dit plan een verdubbeling van het spelersbudget hetgeen ons blijvend kwalificeert voor de top van de nationale voetbalcompetitie. Zo werken we met elkaar aan de verdere ontwikkeling van top- en breedtesport. We delen met elkaar de ervaring en technologie die wij als Feyenoord hebben. Met elkaar werken we aan een prachtige omgeving voor een talentvolle jeugd die meer is dan voetbal en blijven we sterker door sport."

Adriaan Visser, wethouder Sport gemeente Rotterdam:

"Dit plan behelst eigenlijk alles wat je als stad kunt wensen. En sociaal maatschappelijk programma voor iedereen die echt iets wil. Een nieuw stadion voor Feyenoord waar we weer decennia mee vooruit kunnen. Een nieuwe toekomst voor De Kuip die laat zien dat historie en toekomst hier hand in hand gaan. En het is een plan met draagvlak en een degelijke spreiding van financiële risico’s bij zowel publieke als ook private partijen. Het college ziet uit naar de dialoog met gemeenteraad om gezamenlijk te komen tot een definitief plan."

Ronald Schneider, wethouder Stedelijke Ontwikkeling gemeente Rotterdam:

"Feyenoord City is een uitdagende gebiedsontwikkeling die de attractiviteit van Rotterdam een geweldige impuls geeft. We maken een sprong in de verdichting van de stad, onder andere door het toevoegen van een flink aantal woningen in het midden en hogere segment. Tegelijkertijd maakt dit plan het mogelijk barrières die Rotterdam-Zuid kenmerkt te slechten. Zo wordt de rivieroever tussen de wijk Feijenoord en de Veranda veel publieksvriendelijker. Deze gebiedsontwikkeling is goed voor Zuid, de hele stad en aantrekkingskracht voor de hele regio."

Voor vragen kunt u mailen naar: info@feyenoord-city.nl.